برآورد خانه‌های خالی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

این داده از جدول شماره ۴۸ در صفحه ۴۴، مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق ۱۴۰۵ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد خانه‌های خالی در مناطق شهری و روستایی کشور در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۸ در صفحه ۴۴، مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، سند راهبردی و چشم انداز کلان بخش مسکن در افق ۱۴۰۵ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.nlho.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.