خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی در سال‌ ۱۳۹۶

این داده از جدول ۷ صفحات ۶۷ تا ۱۷۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی در سال‌ ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول ۷ صفحات ۶۷ تا ۱۷۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.