قراردادهای موجود قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۱۳۹۹

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل قراردادهای موجود قرارگاه خاتم الانبیا در سال ۱۳۹۹
توضیح

این داده از سایت رسمی قرارگاه خاتم الانبیا و شفافیت قراردادها گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر قرارگاه خاتم الانبیا
سایت ناشر https://khatam.com
دامنه جغرافیایی
  • ملی
  • بخش
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.