بهره‌برداری‌های كشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی بر حسب، وضع سواد و مدرك تحصیلی و سن بهره‌بردار در سال ۱۳۹۳

این داده از جدول شماره ۶ در صفحه ۴۰ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بهره‌برداری‌های كشاورزی متعلق به اشخاص حقیقی بر حسب، وضع سواد و مدرك تحصیلی و سن بهره‌بردار در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول شماره ۶ در صفحه ۴۰ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی كشاورزی كل كشور ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.