صادرات و واردات زغال سنگ از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل صادرات و واردات زغال سنگ گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل صادرات و واردات زغال سنگ از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل صادرات و واردات زغال سنگ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1368
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.