میزان صادرات قطعی كالاهای غیرنفتی به تفكیک پنج كشور عمده مقصد طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵(بدون احتساب میعانات گازی)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل میزان صادرات قطعی كالاهای غیرنفتی به تفكیک پنج كشور عمده مقصد طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵(بدون احتساب میعانات گازی)
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳، گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی طی سال ۱۳۹۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر گمرک جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.irica.gov.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an Excel file.