دانشجويان زن دوره‌های مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب رشته‌ تحصيلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دانشجويان زن دوره‌های مختلف تحصيلی موسسات آموزش عالی برحسب رشته‌ تحصيلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی
    روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Dataset extracted from and Excel file