بیشترین فراوانی نام دختر و پسر در سال ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بیشترین فراوانی نام دختر و پسر در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.