قیمت بنزین برای ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه در ۸ مارس ۲۰۲۱

این داده از وب سایت Global Petrol Prices استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل قیمت بنزین برای ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه در ۸ مارس ۲۰۲۱
توضیح

این داده از وب سایت Global Petrol Prices استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر قیمت جهانی بنزین
سایت ناشر https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/#hl123
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ها از یک جدول HTML استخراج شده است.