توزیع جغرافیایی پروژه‌های مسکن مهر به تفکیک نوع در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع جغرافیایی پروژه‌های مسکن مهر به تفکیک نوع در شهرهای جدید در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۴ صفحه ۳۲۰ گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی مسکن مهر از سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران
سایت ناشر http://www.mrud.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.