فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی کل کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴

این داده از صفحات ۶۶۷ و ۶۶۸ جدول ۱۸-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل فارغ التحصیلان متوسطه (دیپلم) دوره دوم بر حسب شاخه تحصیلی کل کشور از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۶۶۷ و ۶۶۸ جدول ۱۸-۱۷، سالنامه آماری کشور - ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1375
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.