تاریخچه مصرف بنزین موتور کشور طی سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۹۷

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۶، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تاریخچه مصرف بنزین موتور کشور طی سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده برگرفته از جدول صفحه ۱۶، آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی‌زا در سال ۱۳۹۷ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1306
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
سایت ناشر https://www.niopdc.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.