خانوار برحسب نوع و استان - آبان ١٣٩٠

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل خانوار برحسب نوع و استان - آبان ١٣٩٠
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.