دسترسی خانوارها به اینترنت و استفاده‌ افراد از اینترنت به صورت سالانه بین‌ سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل دسترسی خانوارها به اینترنت و استفاده‌ افراد از اینترنت به صورت سالانه بین‌ سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.