واردات و صادرات فراورده‌های اصلی نفتی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل واردات و صادرات فراورده‌های اصلی نفتی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.