Data Dictionary

Column Type Label شرح
کالا text
وزن (هزار تن) – ۱۳۹۴ text
ارزش (میلیون دلار) – ۱۳۹۴ text
درصد سهم (هزار تن) – ۱۳۹۴ text
درصد سهم (میلیون دلار) – ۱۳۹۴ text
وزن (هزار تن) - ۱۳۹۳ text
ارزش (میلیون دلار) – ۱۳۹۳ text
درصد سهم (هزار تن) – ۱۳۹۳ text
درصد سهم (میلیون دلار)-۱۳۹۳ text
وزن (هزار تن) - ۱۳۹۲ numeric
ارزش (میلیون دلار) – ۱۳۹۲ numeric
درصد سهم (هزار تن) – ۱۳۹۲ numeric
درصد سهم (میلیون دلار)-۱۳۹۲ numeric
وزن (هزار تن) - ۱۳۹۱ numeric
ارزش (میلیون دلار) – ۱۳۹۱ numeric
درصد سهم (هزار تن) – ۱۳۹۱ numeric
درصد سهم (میلیون دلار)-۱۳۹۱ numeric
وزن (هزار تن) - ۱۳۹۰ numeric
ارزش (میلیون دلار) – ۱۳۹۰ numeric
درصد سهم (هزار تن) – ۱۳۹۰ numeric
درصد سهم (میلیون دلار)-۱۳۹۰ numeric
وزن (هزار تن) - ۱۳۸۹ numeric
ارزش (میلیون دلار) – ۱۳۸۹ numeric
درصد سهم (هزار تن) – ۱۳۸۹ numeric
درصد سهم (میلیون دلار)-۱۳۸۹ numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 26 مارس 2018
ایجاد شده 26 مارس 2018
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ - سیستم (تی آی اس) بر اساس آمار مقدماتی گمرگ جمهوری اسلامی ایران منابع - داده‌های مربوط به سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب از لینک‌های زیر استخراج شده است. ۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ توضیح برای سال ۱۳۹۱ - با توجه به اینكه گمرك جمهوری اسلامی ایران آمار برخی از كدها را به علت محرمانه بودن در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار نمی دهد این ارقام در جمع كل سایر كالاهایی كه طبقه بندی نشده‌اند به حساب می آید بنابراین جدول اقلام وارداتی به تفكیک كالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای مصرفی گمرك جمهوری اسلامی ایران با جدول تهیه شده در دفتر برنامه‌ریزی تجاری متفاوت است.

ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
منبع

http://www.tpo.ir/uploads/amalkarde-tejarat-khareji-12mahe94_16341.pdf

زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده تمیز شده