واردات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

این داده از صفحه ۲۹، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل واردات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
توضیح

این داده از صفحه ۲۹، گزارش مدیران ارشد بر اساس آمار کارشناسی نشده گمرک سال ۱۳۹۱، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.