وادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل وادرات کالا به تفکیک گروه‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
توضیح

این داده از صفحه ۲۴، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۲، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.