نرخ تورم ۱۲ ماهه ه تفکیک استان در سال ۱۳۹۹

این داده برگرفته از مرکز آمار ایران - شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان اسفند ۱۳۹۹ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ تورم ۱۲ ماهه ه تفکیک استان در سال ۱۳۹۹
توضیح

این داده برگرفته از مرکز آمار ایران - شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان اسفند ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.