حداقل،‌ حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی ‌منتخب گروه ‌‌‌میلگرد - پاییز ۱۴۰۰

این داده از جدول ۷ در صفحه وب سایت مرکز آمار ایران از گزارش «حداقل،‌ حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی ‌منتخب گروه ‌‌‌میلگرد - پاییز ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل حداقل،‌ حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی ‌منتخب گروه ‌‌‌میلگرد - پاییز ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۷ در صفحه وب سایت مرکز آمار ایران از گزارش «حداقل،‌ حداكثر، متوسط و درصد تغييرات قیمت مصالح ساختمانی ‌منتخب گروه ‌‌‌میلگرد - پاییز ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website