اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 15 ژوئیهٔ 2022
ایجاد شده 15 ژوئیهٔ 2022
فرمت CSV
مجوز nonspecified
توضیح

** توضیح: اعداد سطر اول تورم ماهانه )درصد( هر دهک را نشان میدهد و اعداد در سلولهای دیگر نشان دهنده سهم هر گروه، بخش یا طبقه )واحد درصد( در افزایش تورم ماهانه در هر دهک میباشد.

ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned