فهرست شرکت‌های حسابرسی شده توسط مفید راهبر در سال ۱۴۰۰

نام این جدول «فهرست شرکت های حسابرسی شده توسط مفید رهبر - ۱۴۰۰» است که از سایت تهران بیورو برگرفته شده است. https://tehranbureau.com/fa/irans-top-100-companies-fa

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل فهرست شرکت‌های حسابرسی شده توسط مفید راهبر در سال ۱۴۰۰
توضیح

نام این جدول «فهرست شرکت های حسابرسی شده توسط مفید رهبر - ۱۴۰۰» است که از سایت تهران بیورو برگرفته شده است. https://tehranbureau.com/fa/irans-top-100-companies-fa

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر تهران بیرو
سایت ناشر https://tehranbureau.com/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.