نتایج فراخوان روسپی گری در ایران در سال ۱۴۰۱ - اولین بار از چه طریقی با افرادی که این خدمات را ارائه می‌دهند آشنا شدید؟

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل نتایج فراخوان روسپی گری در ایران در سال ۱۴۰۱ - اولین بار از چه طریقی با افرادی که این خدمات را ارائه می‌دهند آشنا شدید؟
توضیح

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر http://www.iranopendata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.