نتایج فراخوان تصادفات در ایران در سال ۱۴۰۱ - آیا کسی از اعضای خانواده‌ شما ماشین شخصی دارد

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل نتایج فراخوان تصادفات در ایران در سال ۱۴۰۱ - آیا کسی از اعضای خانواده‌ شما ماشین شخصی دارد
توضیح

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر http://www.iranopendata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.