نتایج فراخوان تصادفات در ایران در سال ۱۴۰۱ - آیا کلا کسی از افراد خانواده‌ شما به خاطر «تصادف با اتومبیل خودشان» مجروح شده‌اند

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل نتایج فراخوان تصادفات در ایران در سال ۱۴۰۱ - آیا کلا کسی از افراد خانواده‌ شما به خاطر «تصادف با اتومبیل خودشان» مجروح شده‌اند
توضیح

این داده برگرفته شده از جواب های خوانندگان به نظرسنجی پایگاه داده باز ایران است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر http://www.iranopendata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.