نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت۱۰ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۲- ۱۳۹۹

این داده از جدول ۴-۳ در صفحه ۱۹۱ از گزارش «نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت۱۰ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۲- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت۱۰ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۲- ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۴-۳ در صفحه ۱۹۱ از گزارش «نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت۱۰ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۲- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.