نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۱- ۱۳۹۹

این داده از جدول ۴-۴ در صفحه ۱۹۵ از گزارش «نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۱- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۱- ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۴-۴ در صفحه ۱۹۵ از گزارش «نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ بيكاری در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر به تفكيک استان - دنباله ۱- ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.