مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۵-۳۴ در صفحه ۲۵۷ از گزارش «مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۵-۳۴ در صفحه ۲۵۷ از گزارش «مقدار توليد گوشت قرمز، شير، گوشت طيور، تخم مرغ و عسل - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.