صادرات مستقيم نفت خام و فراورده های نفتی - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۷-۲ در صفحه ۲۹۱ از گزارش «صادرات مستقيم نفت خام و فراورده های نفتی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل صادرات مستقيم نفت خام و فراورده های نفتی - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۷-۲ در صفحه ۲۹۱ از گزارش «صادرات مستقيم نفت خام و فراورده های نفتی - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.