متوسط توليد انواع فراورده های نفتی پالايشگاه ها - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۷-۳ در صفحه ۲۹۲ از گزارش «متوسط توليد انواع فراورده های نفتی پالايشگاه ها - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط توليد انواع فراورده های نفتی پالايشگاه ها - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۷-۳ در صفحه ۲۹۲ از گزارش «متوسط توليد انواع فراورده های نفتی پالايشگاه ها - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.