قیمت گاز در بریتانیا معمولاً به قیمت نقطه تعادل ملی بریتانیا (NBP) ارجاع می‌شود - ۱۳۹۹

این داده از ERCE انرژی برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل قیمت گاز در بریتانیا معمولاً به قیمت نقطه تعادل ملی بریتانیا (NBP) ارجاع می‌شود - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از ERCE انرژی برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر ارزیابی مخازن نفت و گاز
سایت ناشر https://www.erce.energy/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from publisher's website