فروش خانه به خارجی ها در ترکیه - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱

داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل فروش خانه به خارجی ها در ترکیه - ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱
توضیح

داده ها از وب سایت ناشر بارگیری شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر موسسه آمار ترکیه
سایت ناشر https://data.tuik.gov.tr/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from publisher website.