اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 18 آوریل 2023
ایجاد شده 18 آوریل 2023
فرمت PDF
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

اختلاف سرجمع با اجزاء به دليل گرد كردن ارقام است.

شامل حشيش و گراس می باشد.

شامل كراک و كريستال نيز می باشد.

شامل سوخته ترياک، شيره ترياک، كوكائين و... می باشد.

آمار در ستون ساير منظور شده است.

ماخذ: رياست جمهوری - دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدرمجموعه‌ داده‌های ما عمدتاً به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفاً با ما تماس بگیرید.-

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده original