Data Dictionary

Column Type Label شرح
شهرستان text
۱۳۹۶- مشترکین خانگی - درصد text
۱۳۹۷ - مشترکین خانگی - درصد text
۱۳۹۸- مشترکین خانگی - درصد text
۱۳۹۹ - مشترکین خانگی - درصد numeric
۱۳۹۶- تجاری عمومی - درصد text
۱۳۹۷ - تجاری عمومی - درصد text
۱۳۹۸- تجاری عمومی - درصد text
۱۳۹۹ - تجاری عمومی - درصد numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 18 آوریل 2023
ایجاد شده 18 آوریل 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

‎ماخذ - شرکت گاز استان تهرانمجموعه‌ داده‌های ما عمدتاً به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفاً با ما تماس بگیرید.-

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned