Data Dictionary

Column Type Label شرح
Description text
1396 - Percentage numeric
1397 - Percentage numeric
1398 - Percentage numeric
1399 - Percentage numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 18 آوریل 2023
ایجاد شده 18 آوریل 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
زبان انگلیسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned