Data Dictionary

Column Type Label شرح
شهرستان text
۱۳۹۶ - سالن به ازای یک میلیون نفر numeric
۱۳۹۷ - سالن به ازای یک میلیون نفر numeric
۱۳۹۸ - سالن به ازای یک میلیون نفر numeric
۱۳۹۹ - سالن به ازای یک میلیون نفر numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 23 مهٔ 2023
ایجاد شده 23 مهٔ 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

شهرستان های بهارستان و قدس و قرچک و ملارد فاقد سینما می باشند.

ماخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned