Data Dictionary

Column Type Label شرح
شرح text
۱۳۹۶ numeric
۱۳۹۷ numeric
۱۳۹۸ numeric
۱۳۹۹ numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 23 مهٔ 2023
ایجاد شده 23 مهٔ 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ: سالنامه فرهنگ و هنر مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
سایت ناشر https://www.mporg.ir/home
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned