صادرات زغال سنگ ایران -۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل صادرات زغال سنگ ایران -۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر اقتصاد جهانی
سایت ناشر https://www.theglobaleconomy.com/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.