مقايسه الگوی کشت پايه و بهينه چند هدفه در استان اصفهان - افق ۱۴۰۲

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱۲ از گزارش «مقايسه الگوی کشت پايه و بهينه چند هدفه در استان اصفهان - افق ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مقايسه الگوی کشت پايه و بهينه چند هدفه در استان اصفهان - افق ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱۲ از گزارش «مقايسه الگوی کشت پايه و بهينه چند هدفه در استان اصفهان - افق ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
سایت ناشر https://jkgc.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.