اهم اقدامات بخش کشاورزی در راستای توسعه کشتهای جايگزين و تاثیرات آنها طی پنج سال گذشته - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۵ در صفحه ۲۱ از گزارش «اهم اقدامات بخش کشاورزی در راستای توسعه کشتهای جايگزين و تاثیرات آنها طی پنج سال گذشته - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل اهم اقدامات بخش کشاورزی در راستای توسعه کشتهای جايگزين و تاثیرات آنها طی پنج سال گذشته - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۲۱ از گزارش «اهم اقدامات بخش کشاورزی در راستای توسعه کشتهای جايگزين و تاثیرات آنها طی پنج سال گذشته - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
سایت ناشر https://jkgc.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.