جمع بندی اعتبارات مورد نیاز - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰

این داده از جدول ۷ در صفحه ۲۴ از گزارش «جمع بندی اعتبارات مورد نیاز - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمع بندی اعتبارات مورد نیاز - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۷ در صفحه ۲۴ از گزارش «جمع بندی اعتبارات مورد نیاز - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
سایت ناشر https://jkgc.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.