پیش بینی حجم پروژه های ساماندهی اراضی - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰

این داده از جدول ۸ در صفحه ۲۵ از گزارش «پیش بینی حجم پروژه های ساماندهی اراضی - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل پیش بینی حجم پروژه های ساماندهی اراضی - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۸ در صفحه ۲۵ از گزارش «پیش بینی حجم پروژه های ساماندهی اراضی - میلیارد ريال - ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
سایت ناشر https://jkgc.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.