میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷

این داده از جدول ۵ در صفحه ۱۱ از گزارش «میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۱۱ از گزارش «میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر سازمان کشورهای صادر کننده نفت
سایت ناشر http://www.opec.org/opec_web/en/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.