میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۵ در صفحه ۱۲ از گزارش «میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۱۲ از گزارش «میانگین قیمت های سه ماهه و سالانه برای نفت خام انتخابی - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر سازمان کشورهای صادر کننده نفت
سایت ناشر http://www.opec.org/opec_web/en/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data obtained from electronic polling system.