Data Dictionary

Column Type Label شرح
سال تحصیلی text
جمع - جمع - درصد numeric
جمع - ابتدایی - درصد numeric
جمع - متوسطه اول - درصد numeric
جمع - متوسطه دوم - درصد numeric
دولتی - جمع - درصد numeric
دولتی - ابتدایی - درصد numeric
دولتی - متوسطه اول - درصد numeric
دولتی - متوسطه دوم - درصد numeric
غیردولتی - جمع - درصد numeric
غیردولتی - ابتدایی - درصد numeric
غیردولتی - متوسطه اول - درصد numeric
غیردولتی - متوسطه دوم - درصد numeric

اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 6 مهٔ 2023
ایجاد شده 6 مهٔ 2023
فرمت CSV
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

ماخذ: وزارت آموزش و پرورش مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده cleaned