آمار اعدام‌های ثبت شده بعد از سال ۲۰۰۸ میلادی

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش « آمار اعدام‌های ثبت شده بعد از سال ۲۰۰۸ میلادی» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار اعدام‌های ثبت شده بعد از سال ۲۰۰۸ میلادی
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش « آمار اعدام‌های ثبت شده بعد از سال ۲۰۰۸ میلادی» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1387
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر سازمان حقوق بشر ایران
سایت ناشر https://iranhr.net
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.