آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۹

این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش « آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۹
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۵ از گزارش « آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر سازمان حقوق بشر ایران
سایت ناشر https://iranhr.net
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.