آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۷

این داده از جدول ۷ در صفحه ۷ از گزارش « آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۷
توضیح

این داده از جدول ۷ در صفحه ۷ از گزارش « آمار اعدام‌های ثبت شده به تفکیک استان سال ۲۰۱۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1497
ناشر سازمان حقوق بشر ایران
سایت ناشر https://iranhr.net
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.