رویکردهای تولید برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «رویکردهای تولید برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل رویکردهای تولید برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «رویکردهای تولید برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیما - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.