اطلاعات تکمیلی

تاریخ آخرین به‌روز رسانی 6 اکتبر 2023
ایجاد شده 6 اکتبر 2023
فرمت DATA
مجوز مشخصات مجوز ارائه نشده
توضیح

منبع: وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون پزشکی ورزشی

*ورزشکار ورزشکاري است که تحت پوشش خدمات درمانی فدراسیون‌ها قرار دارد. مجموعه‌ داده‌های ما عمدتا به طور دستی تمیز می شوند، بنابراین احتمال خطای انسانی در آنها وجود دارد. در صورت برخورد با خطاهای احتمالی لطفا با ما تماس بگیرد.

ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
زبان فارسی
مرحله تمیز شدن داده original